REWITALIZACJA PŁYTY UL. RYNEK I UL. KOŚCIUSZKI W NOWOGRODŹCU

 

Inwestor : Gmina Nowogrodziec

Miejsce realizacji:    ul.  Rynek i  ul. Kościuszki w Nowogrodźcu 

Przedmiot zamówienia obejmuje

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Konstrukcja placu wokół ratusza z bruku klinkierowego

Odwodnienie liniowe – koryta klinkierowe

Konstrukcja wokół budynku ratusza z płyt

Konstrukcja chodnika z płytek klinkierowych – bruk klinkierowy

Konstrukcja chodnika z płytek betonowych (zaplecza)

Konstrukcja jezdni z kostki cięto – łupanej

Konstrukcja jezdni z kostki łupanej (zaplecze)

Konstrukcja parkingów z płyt betonowych

Konstrukcja parkingów z kostki klinkierowej (rynek)

Krawężniki i obrzeża

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie poziome

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe

Skrzyżowania i zjazdy w obrębie dróg wojewódzkich

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne