KARKONOSKI PARK NARODOWY – REMONT ŻÓŁTEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO W O.O.ŚNIEŻKA

Inwestor :  Karkonoski Park Narodowy

Nazwa projektu  i miejsce realizacji:  Ochrona najcenniejszych ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego – infrastruktura turystyczna i ochrona przeciwpożarowa w OO Śnieżka oraz w OO Szrenica.

Nazwa  projektu : Ochrona najcenniejszych ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego – infrastruktura turystyczna i ochrona przeciwpożarowa w OO Śnieżka oraz w OO Szrenica.

  1. Wykonanie i osadzenie ścieków (Wymiana wodospustów drewnianych L+6,0 mb -pojedyncze)  – 60 szt.
  2. Wykonanie i osadzenie ścieków (Wymiana wodospustów drewnianych L+6,0 mb -podwójne)  –    18 szt.
  3. Remont cząstkowy nawierzchni gruntowej