PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZY OSP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I SPORTU W NOWOGRODŹCU

 Inwestor : Gmina Nowogrodziec                                                                                                                                                                                                                             Miejsce realizacji:  Plac manewrowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

Przebudowa placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu, obejmująca swym zakresem:

  • remont placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu na nawierzchnię z kostki betonowej Behaton o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie opornikami lub krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem;

  • remont chodnika prowadzącego do wejścia głównego OSP na nawierzchnię z kostki betonowej Holland o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie obrzeżem lub krawężnikiem betonowym posadowionym na ławie betonowej z oporem;

  • remont drogi dojazdowej do garaży tylnych OSP na nawierzchnię z kostki betonowej Behaton o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie opornikami lub krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem;

  • remont parkingu znajdującego się z tyłu budynku OSP na nawierzchnię z kostki betonowej Behaton o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie opornikami lub krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem;

  • remont systemu odwodnienia placu manewrowego, placu parkingowego i drogi wewnętrznej za pomocą ścieku z kostki granitowej o szerokości 50 cm oraz wykonanie regulacji wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia placów i drogi dojazdowej: 1241,3 m2.

Powierzchnia chodników: 83,0 m2.

       Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, obejmujące swym zakresem:

  • uprzątnięcie placu na zapleczu budynku poprzez wycinkę drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu