OFERTA

ZASADY WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ

 • Budowa i remonty dróg o nawierzchni asfaltowej, betonowej, kamiennej.
 • Budowa i remonty przepustów oraz mostów o konstrukcji żelbetowej, stalowej, Viacon.
 • Budowa i remonty obiektów kubaturowych prywatnych oraz użyteczności publicznej.
 • Budowa i remonty zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • Zagospodarowanie terenu:
  • budowa i przebudowa parków,
  • budowa i przebudowa oraz montaż placów zabaw zewnętrznych, urządzeń fitness,
  • pielęgnacja zieleni, wycinka drzew.
 • Roboty ziemne.
 • Usługi sprzętowe.
 • Rozbiórki obiektów.
 • Odśnieżanie dachów oraz posesji.
 • Rekultywacje terenu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.