DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁĄ INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO- REKREACYJNĄ W JEŻOWIE SUDECKIM

Inwestor : Gmina Jeżów Sudecki   

Miejsce realizacji: Gmina Jeżów Sudecki  miejscowość Siedlęcin – doposażenie szkoły i świetlicy w małą infrastrukturę sportowo –  rekreacyjną 

DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁĄ INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO- REKREACYJNĄ

Przedmiot zamówienia budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy poliuretanu, odwodnienie boiska – drenażem, liniowe i oświetlenie boiska 

-pow. projektowanego boiska ze sztucznej trawy 1056,00 m²,

-pow. projektowanego boiska z poliuretanu 613,05 m².

Wokół boiska do mini piłki nożnej, ręcznej , koszykówki i siatkówki wykonano:

 • Opaskę szerokości 100cm z kostki betonowej czerwonej grubości 6cm zobrzeżami betonowymi 8×30 cm na ławach betonowych.

 • Dwa wejścia na boisko szerokości 250cm jako brama dwuskrzydłowa.

 • Chodnik szerokości 300cm z kostki betonowej czerwonej grubości 6cm pomiędzy boiskami, plac utwardzonyprzy boisku oraz chodnik szerokości 150cm prowadzący od boisk do wiat przy grillu.

 • Schody 15x 35cm zewnętrzne przy boisku z prefabrykowanych elementów chodnikowych.

 • Dwie furtki wejściowe. Jedna przy wejściu od strony wiat na gry planszowe szerokości min 100cm i druga przy placu koło boiska szerokości min 90cm.

 • Plac utwardzony miałem kamiennym.

 • Naprawienie istniejących trawników poprzez wyrównanie i zasianie trawy.

 • Całość terenu oczyszczona, splantowana oraz wykonane zostały trawniki.

 • Piłkochwyt wysokości 6 m z siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych wokół boiska. Wszystkie elementy piłkochwytu i ogrodzenia nierdzewne (zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych) oraz wyposażone we wszelkie niezbędne elementy systemu.

 • Uzupełnienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej wysokości 150cm na słupkach stalowych.

 • Bariery stalowe przy wejściu na boisko od strony parkingu oraz przy chodniku od strony placu przy boisku z poliuretanu.

 • Balustradę z pochwytem po obu stronach schodów zewnętrznych.

 • Od strony boiska mur oporowy betonowy zbrojony siatką.