PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZY OSP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I SPORTU W NOWOGRODŹCU

 Inwestor : Gmina Nowogrodziec                                                                                                                                                                                                                             Miejsce realizacji:  Plac manewrowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu