BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W STRONIU ŚLĄSKIM

Inwestor : Gmina Stronie Śląskie 

Miejsce realizacji:  Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 

 

Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Budowie sali sportowej oraz zaplecza socjalnego z wewnętrznymi instalacjami (elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudową kanalizacji deszczowej oraz dojściem do budynku na działce nr 82 obręb Strachocin. Powierzchnia zabudowy i dobudowy to ok.750 m2 .

Kubatura dobudowy około 5000 m3 łącznie z dostawą wyposażenia sali sportowej wraz z montażem dostawą wyposażenia części socjalnej wraz z montażem, obsługą geodezyjną oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.