Author Archive

BUDOWA BULWARU SPACEROWEGO NA TERENACH NADBRZEŻNYCH RZEKI KAMIENNEJ W JELENIEJ GÓRZE- CIEPLICACH

Inwestor : Miasto Jelenia Góra Pl Ratuszowy 58,   58-500 Jelenia Góra  

Miejsce realizacji i przedmiot zamówienia:  Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach w ramach projektu pn: „Rewitalizacja Cieplic- uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”.

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZY OSP I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I SPORTU W NOWOGRODŹCU

 Inwestor : Gmina Nowogrodziec                                                                                                                                                                                                                             Miejsce realizacji:  Plac manewrowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu